Regulament

Regulament campanie Zile şi Nopţi – TOP 10 FEMEI DE SUCCES

SECŢIUNEA I. PREAMBUL. SCOPURILE CAMPANIEI

“TOP 10 FEMEI DE SUCCES” este o campanie iniţiată şi derulată în Romania de CITY GUIDE MEDIA S.R.L. („Zile şi Nopţi”) cu sediul social în Braşov, Str. Bogdan Vodă nr. 22, jud. Braşov, România, număr de ordine la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov J8/1612/2013, cod unic de înregistrare RO32408505.

„TOP 10 FEMEI DE SUCCES” este un studiu de piață online realizat de agenția de studii de piață BrandBerry pentru Zile şi Nopţi.

Campania se va desfăşura conform prezentului Regulament de campanie, acesta fiind disponibil în mod gratuit publicului prin afişare pe pagina web: https://top10.zilesinopti.ro/

SECŢIUNEA 2. LOCUL DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

Campania „TOP 10 FEMEI DE SUCCES” se desfăşoară exclusiv online pe pagina web https://top10.zilesinopti.ro/

SECŢIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

Campania „TOP 10 FEMEI DE SUCCES” se derulează în perioada 10-20 februarie 2021.

SECŢIUNEA 4. MODUL DE DESFĂȘURARE AL CAMPANIEI

Participă la concurs toate persoane care completează formularul online de pe site-ul https://top10.zilesinopti.ro/

Pentru a participa la concurs, persoanele fizice trebuie să completeze ÎN ÎNTREGIME formularul online, inclusiv datele personale de contact.

Tragerea la sorți a câștigătorilor va avea loc luni, 1 martie 2021, ora 14.00, prin www.tragerilasorti.ro.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul în mod unilateral şi respectând dispoziţiile legale în materie, prin întocmirea unui act adiţional la prezentul Regulament, urmând ca astfel de modificări să fie făcute publice.

SECŢIUNEA 5. DREPTURI ŞI CONDIŢIILE DE PARTICIPARE

Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice care au împlinit 14 ani, indiferent de naţionalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, rezidente în Romania, care respectă condiţiile Regulamentului.

În cadrul Concursului nu pot participa angajaţi ai Organizatorului, ai celorlalte companii implicate în această acţiune, precum şi rudele de gradul I ale acestora. Participarea la Concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimţită şi în afara oricărei constrângeri a prevederilor Regulamentului.

Dreptul de participare aparţine în exclusivitate participantului care îndeplineşte condiţiile impuse de Regulament.

Participarea la Concurs implică acceptarea expresă a tuturor clauzelor Regulamentului. Prin accesarea paginii web https://top10.zilesinopti.ro/ şi participarea la Concurs, fiecare Participant declară că e de acord şi agreează în mod integral termenii Regulamentului.

SECŢIUNEA 6. PREMIILE

În cadrul campaniei se vor acorda următoarele premii:

  • 10 pachete de produse AVON în valoare de 100 lei/pachet.

Valoarea totala netă a premiilor este de 1000 lei.

SECŢIUNEA 7.  EXTRAGEREA CÂŞTIGĂTORILOR, ANUNŢAREA ŞI ACORDAREA PREMIILOR

EXTRAGEREA CÂȘTIGĂTORILOR are loc luni, 1 martie 2021, ora 14.00.

Tragerea la sorți se va realiza prin intermediul programul tragerilasorti.ro.

Fiecare persoană fizică care completează formularul online pe site-ul https://top10.zilesinopti.ro/ va primi un număr de ordine, iar prin intermediul programului tragerilasorti.ro se vor alege cei 10 căștigători.

Câștigătorul va fi contactat prin telefon și prin e-mail imediat după extragere.

Câștigătorul va fi anunțat de asemenea pe pagina de Facebook www.facebook.com/zilesinopti

SECŢIUNEA 8. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Organizatorii îşi asumă obligaţia protecţiei datelor cu caracter personal colectate, prelucrate şi stocate în baza de date a concursului, conform prevederilor legii române aplicabile în materie.

Prin participarea la acesta Campanie, fiecare Participant îşi dă acordul, în mod expres şi neechivoc, cu privire la:

  1. colectarea şi prelucrarea datelor sale cu caracter personal pe care participantul le comunica în vederea înscrierii sale la concurs (respectiv: nume/prenume, număr de telefon, adresa e-mail, oraş de domiciliu) şi transmiterea acestora catre Organizatori, în scopul acordării premiului stabilit prin acest Regulament;
  2. stocarea acestor date şi prelucrarea lor şi în alte scopuri decât cele anterior menţionate la litera a), respectiv: reclamă, marketing şi publicitate în vederea promovării produselor şi serviciilor comercializate de organizator și partenerii campaniei.

ORGANIZATOR CAMPANIE

SC City Guide Media SRL

Director General
Marian Gîlea